Energetyków 15
20-468 Lublin
fax: -
Projektujemy, produkujemy, wykonujemy, malujemy DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT NASZYCH USŁUG
Projektujemy,
produkujemy, wykonujemy, malujemy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT NASZYCH USŁUG
Materiały elektryczne     od czołowych producentów DOSTARCZAMY NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ NA RYNKU
Materiały elektryczne
od czołowych producentów
DOSTARCZAMY NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ NA RYNKU
Wygodne zakupy   przez sklep internetowy a w nim: <span>	indywidualny cennik, szybka dostawa, najlepsze ceny, kompleksowa obsługa</span>
Wygodne zakupy
przez sklep internetowy a w nim:
indywidualny cennik, szybka dostawa, najlepsze ceny, kompleksowa obsługa
Nasze oddziały w Polsce   jesteśmy dostępni w wielu miastach   serdecznie zapraszamy
Nasze oddziały w Polsce
jesteśmy dostępni w wielu miastach
serdecznie zapraszamy

Linie kablowe średniego i niskiego napięcia

Linia kablowa w elektroenergetyce jest wykorzystywana do przesyłu i rozdziału energii elektrycznej w obrębie danej sieci. Tego rodzaju linie energetyczne są najczęściej układane pod poziomem gruntu w lokalizacjach i obszarach, na których wykonanie linii napowietrznej jest niemożliwe ze względów urbanistycznych (np. gęsta zabudowa) bądź estetycznych. Zazwyczaj linie kablowe instaluje się w odpowiednio zaprojektowanych i przygotowanych kanałach w ziemi, niejednokrotnie przebiegających wzdłuż granic działek bądź wzdłuż istniejących dróg i ciągów komunikacyjnych. Tego typu linie energetyczne w Polsce należą do mniejszości, choć z roku na rok sukcesywnie zwiększa się ich procentowy udział w infrastrukturze elektroenergetycznej kraju.

Energetyczne linie kablowe - główne rodzaje

Z technicznego punktu widzenia kablowa linia elektroenergetyczna jest ułożoną na wspólnej trasie wiązką kabli jednożyłowych lub kablem wielożyłowym w połączeniu z odpowiednim osprzętem, które są przeznaczone do przesyłu i rozprowadzania energii elektrycznej w danej sieci. Ze względu na swoją specyfikę, linie kablowe najczęściej są układane w miastach i na terenach silnie zurbanizowanych, dzięki czemu nie wpływają na krajobraz i są skutecznie zabezpieczone przed negatywnym oddziaływaniem ekstremalnych czynników atmosferycznych. W zależności od zastosowanych kryteriów podziału, linie kablowe można klasyfikować na różne sposoby.

Pod względem poziomu napięcia znamionowego, linie kablowe dzieli się następująco:

  • NN (najwyższego napięcia) - o napięciach ponad 220 kV i sięgających nawet 400 kV,
  • WN (wysokiego napięcia) - o napięciach od 110 kV wzwyż,
  • SN (średniego napięcia) - o napięciach w zakresie 1-60 kV,
  • nn (niskiego napięcia) - o napięciach poniżej 1 kV.

Kablowe linie energetyczne niskiego napięcia (nn)

Kablowa linia niskiego napięcia ma za zadanie dostarczać energię elektryczną końcowym odbiorcom, przy czym linie kablowe pozwalają bez problemu podłączyć do sieci dowolnego odbiorcę - nawet w silnie zurbanizowanych terenach i miastach o gęstej zabudowie. Kablowe linie energetyczne nn układa się także coraz częściej w ramach modernizacji istniejących linii przesyłowych, zastępując nimi stare linie napowietrzne.

Kablowe linie średniego napięcia (SN)

Kablowa linia średniego napięcia w polskim systemie energetycznym bywa często wykorzystywana do zasilania urządzeń i maszyn elektrycznych dużej mocy, a także do dostarczania przedsiębiorstwom i zakładom produkcyjnym energii niezbędnej do prowadzenia produkcji. Ułożenie linii kablowej SN jest bardziej kosztowne, jednak przekłada się na znaczącą redukcję zagrożenia dla takiej linii ze strony ekstremalnych czynników atmosferycznych czy przypadkowych działań człowieka.

Elektro-Spark - projektowanie i wykonawstwo linii kablowych SN oraz nn

Nasza firma oferuje usługi związane z projektowaniem i pracami w zakresie budowy oraz serwisowania odcinków linii kablowych średniego i niskiego napięcia. Jesteśmy w stanie zrealizować zarówno planowane przedsięwzięcia, jak i nagłe remonty czy niezbędną modernizację. Przeprowadzamy także diagnostykę problemów i usuwamy awarie, a dzięki doświadczonym pracownikom, nowoczesnemu parkowi maszynowo-narzędziowemu oraz bogatemu doświadczeniu działamy szybko i skutecznie, nawet w bardzo trudnych warunkach. W razie potrzeby zapewniamy wsparcie w działaniach związanych z dokumentacją czy załatwianiem formalności, zajmujemy się także dokumentacją projektową dotyczącą przebudowy linii, modernizacją istniejących linii oraz ich naprawami.

Nasze ogromne doświadczenie w pracach przy liniach kablowych średniego i niskiego napięcia, ukierunkowanie na najwyższe standardy oferowanych usług oraz doskonale wykwalifikowany personel pozwalają na realizowanie nawet najbardziej śmiałych planów i skomplikowanych inwestycji. Wszystkie prace związane z projektowaniem i budową elektroenergetycznych linii kablowych wykonujemy szybko oraz bezpiecznie, przy użyciu najwyższej jakości komponentów i kabli oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.