Energetyków 15
20-468 Lublin
fax: -
Projektujemy, produkujemy, wykonujemy, malujemy DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT NASZYCH USŁUG
Projektujemy,
produkujemy, wykonujemy, malujemy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT NASZYCH USŁUG
Materiały elektryczne   od czołowych producentów DOSTARCZAMY NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ NA RYNKU
Materiały elektryczne
od czołowych producentów
DOSTARCZAMY NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ NA RYNKU
Wygodne zakupy  przez sklep internetowy a w nim: <span>	indywidualny cennik, szybka dostawa, najlepsze ceny, kompleksowa obsługa</span>
Wygodne zakupy
przez sklep internetowy a w nim:
indywidualny cennik, szybka dostawa, najlepsze ceny, kompleksowa obsługa
Nasze oddziały w Polsce  jesteśmy dostępni w wielu miastach  serdecznie zapraszamy
Nasze oddziały w Polsce
jesteśmy dostępni w wielu miastach
serdecznie zapraszamy

Linie napowietrzne średniego i niskiego napięcia

Napowietrzna linia elektroenergetyczna to podstawowy komponent sieci elektrycznej, dzięki któremu możliwy jest przesył energii na duże odległości. Pod względem technicznym napowietrzna linia energetyczna to naziemny zespół urządzeń, osprzętu i elementów konstrukcyjnych (m.in. konstrukcji wsporczych, słupów, izolatorów czy uziomów) przeznaczonych do przesyłu oraz rozdziału energii elektrycznej za pośrednictwem przebiegających w otwartym środowisku przewodów. W Polsce linie napowietrzne były budowane na szeroką skalę w latach 70 i 80 ubiegłego wieku i nadal stanowią przeważającą część istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej.

Linia napowietrzna - rodzaje

W zależności od przyjętego kryterium, napowietrzne linie energetyczne można klasyfikować w różny sposób. Główny podział obejmuje trzy generalne kategorie:

 • kategoria I - linie napowietrzne o napięciu znamionowym od 220 kV wzwyż,
 • kategoria II - linie napowietrzne o napięciu znamionowym przekraczającym 1 kV, ale nie zaliczające się do kategorii I;
 • kategoria III - linie napowietrzne o napięciu znamionowym poniżej 1 kV.

Pod względem funkcjonalnym linie napowietrzne dzieli się na:
linie przesyłowe - używane do przesyłu energii elektrycznej z elektrowni do sieci rozdzielczych;
linie rozdzielcze - tego rodzaju linia elektroenergetyczna napowietrzna jest wykorzystywana do rozdziału i rozprowadzania energii elektrycznej w obrębie danej sieci do odbiorców indywidualnych oraz instytucjonalnych.

Ze względu na wielkość napięcia wyróżnia się następujące rodzaje linii napowietrznych:

 • NN (najwyższego napięcia) - od 220 kV i więcej,
 • WN (wysokiego napięcia) - od 110 kV wzwyż,
 • SN (średniego napięcia) - od 1 do 60 kV,
 • nN (niskiego napięcia) - poniżej 1 kV.

Linia napowietrzna niskiego napięcia

Linia napowietrzna nN służy do doprowadzania energii elektrycznej do odbiorców końcowych, przy czym tego rodzaju rozwiązanie stosuje się zazwyczaj w terenach o niskim lub bardzo niskim poziomie urbanizacji, jak np. tereny wiejskie. Linie napowietrzne nN są narażone na negatywne oddziaływanie ekstremalnych czynników atmosferycznych, co należy brać pod uwagę podczas prac projektowych i realizacji.

Linie napowietrzne średniego napięcia

Linia napowietrzna średniego napięcia jest wykorzystywana do przesyłania energii elektrycznej na średnie odległości, a także do rozdziału energii w obrębie danej sieci elektroenergetycznej. Polskie linie napowietrzne SN w większości przypadków cechują się górnym napięciem na poziomie 15 kV, mniejszy odsetek to linie napowietrzne o innych napięciach nominalnych.

Elektro-Spark - projektowanie i wykonawstwo linii napowietrznych SN i nN

Nasza firma działa na terenie całej Polski, realizując projekty oraz prowadząc budowę napowietrznych linii elektrycznych niskiego i średniego napięcia. Oferujemy naszym klientom także usługi w zakresie remontów i modernizacji istniejących linii energetycznych, a w przypadku realizacji nowych inwestycji zajmujemy się ich pełną dokumentacją zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wszyscy nasi pracownicy zajmujący się projektowaniem, budową i remontowaniem linii napowietrznych średniego i niskiego napięcia posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje, a także bogate doświadczenie i wiedzę.

Oferujemy kompleksowe usługi związane z eksploatacją sieci energetycznych, w tym konserwację i utrzymanie w czystości, usuwanie awarii (także po anomaliach pogodowych) oraz remonty i modernizację. W razie potrzeby zapewniamy wsparcie w zakresie realizacji czynności urzędowych, niezbędnych pomiarów, przygotowania planów i projektów linii napowietrznych oraz instalacji elektrycznych. Naszym priorytetem w każdym przypadku jest bezpieczeństwo oraz wygoda i czas klienta, dzięki czemu udział inwestora w procesie planowania i budowy jest ograniczony do niezbędnego minimum. Przygotowywane przez nas projekty zawsze są optymalne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a budowa przebiega w wyznaczonych terminach.

Nasza firma posiada także kompetencje i zaplecze sprzętowe do wykonywania innych prac elektroenergetycznych na terenie całego kraju.