Energetyków 15
20-468 Lublin
fax: -
Projektujemy, produkujemy, wykonujemy, malujemy DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT NASZYCH USŁUG
Projektujemy,
produkujemy, wykonujemy, malujemy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT NASZYCH USŁUG
Materiały elektryczne     od czołowych producentów DOSTARCZAMY NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ NA RYNKU
Materiały elektryczne
od czołowych producentów
DOSTARCZAMY NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ NA RYNKU
Wygodne zakupy   przez sklep internetowy a w nim: <span>	indywidualny cennik, szybka dostawa, najlepsze ceny, kompleksowa obsługa</span>
Wygodne zakupy
przez sklep internetowy a w nim:
indywidualny cennik, szybka dostawa, najlepsze ceny, kompleksowa obsługa
Nasze oddziały w Polsce   jesteśmy dostępni w wielu miastach   serdecznie zapraszamy
Nasze oddziały w Polsce
jesteśmy dostępni w wielu miastach
serdecznie zapraszamy

Budowa kanalizacji teletechnicznych

Kanalizacja kablowa (określana także jako kanalizacja teletechniczna lub kanalizacja telekomunikacyjna) to podstawowy element sieciowej infrastruktury telekomunikacyjnej, który służy do układania w nim kabli i przewodów telekomunikacyjnych. Wraz z niezbędnym osprzętem, ciągami rur osłonowych, złączami, pasywnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi oraz zasobnikami i związanymi z kanalizacją pomieszczeniami podziemnymi dla kabli telekomunikacyjnych lub mikrokabli światłowodowych wchodzi w skład infrastruktury telekomunikacyjnej. Z uwagi na fakt, że jest to złożony system, który może przebiegać zarówno w budynkach, jak i poza nimi, zawsze stosujemy wysokiej jakości elementy i materiały w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości, trwałości oraz niezawodności funkcjonowania po oddaniu do eksploatacji.

Kanalizacje teletechniczne - główne rodzaje

W zależności od funkcji, jaką ma pełnić konkretna kanalizacja kablowa, wyróżnia się następujące jej rodzaje:

  • kanalizacja kablowa pierwotna - kanalizacja podstawowa, do której wciągane są kable telekomunikacyjne bądź rury kanalizacji wtórnej;
  • kanalizacja kablowa wtórna - najczęściej rury wykonane z polietylenu lub innych tworzyw o podobnej trwałości i właściwościach. Zaciąga się je do otworów kanalizacji kablowej pierwotnej, aby stanowiły ochronę dla przebiegających wewnątrz kabli optotelekomunikacyjnych;
  • kanalizacja kablowa specjalna - odmiana kanalizacji pierwotnej, składająca się z rur stalowych wypełnionych rurami wykonanymi z tworzyw sztucznych w celu minimalizacji negatywnego wpływu urządzeń elektroenergetycznych na kable. Wykorzystuje się ją do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych na terenie stacji elektroenergetycznych i w ich bezpośrednim pobliżu.

Wyróżnia się także kanały technologiczne, czyli element infrastruktury teletechnicznej pozwalający na układanie zarówno kanalizacji pierwotnej i wtórnej, jak i rurociągów kablowych. W praktyce, zgodnie z obowiązującymi przepisami, możliwe jest układanie w kanałach technologicznych nie tylko kabli światłowodowych, ale także innych kabli telekomunikacyjnych oraz kabli energetycznych do zasilania urządzeń telekomunikacyjnych.

Kanalizacja kablowa - jak powinna być wykonana?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, teletechniczna kanalizacja kablowa powinna być tworzona według norm krajowych i w odniesieniu do regulacji zawartych w aktualnych warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane. Istotną rolę w kanalizacji teletechnicznej pełnią rurociągi kablowe, czyli ciągi rur polietylenowych (lub wykonanych z innych materiałów o porównywalnych właściwościach) i zasobników, które układa się bezpośrednio w ziemi celem zapewnienia właściwej ochrony kablom światłowodowym.

Dzięki zastosowaniu wyłącznie najnowocześniejszych materiałów i technologii, każda kanalizacja kablowa zrealizowana przez naszych specjalistów zawsze spełnia obowiązujące wymogi, a ponadto zapewnia odpowiednią odporność na warunki zewnętrzne i potencjalne zakłócenia elektromagnetyczne.

Elektro-Spark - budowa i projektowanie kanalizacji teletechnicznych

W ramach realizowanych przez naszą firmę usług elektrycznych oferujemy klientom kompleksowe usługi w zakresie budowy kanalizacji teletechnicznych - od wykonania projektu, przez modernizację oraz naprawę już istniejących sieci aż po wykonanie kompletu prac związanych z budową kanalizacji teletechnicznych dowolnego typu i wielkości. Doświadczeni pracownicy posiadający wymagane uprawnienia i kwalifikacje, nowoczesne maszyny, urządzenia i narzędzia oraz skupienie na realnych potrzebach i oczekiwaniach inwestora umożliwiają nam kompleksowe świadczenie usług z zakresu planowania, budowy i modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej.

Poza budową kanalizacji teletechnicznych i sieci światłowodowych oferujemy również wciąganie oraz spawanie kabli światłowodowych, przeprowadzanie niezbędnych pomiarów, budowę magistrali sieci telewizji kablowej, wykonywanie prac pod drogami oraz przeszkodami (także ciekami wodnymi), usługi koparko-ładowarką oraz wykonywanie przewiertów i innych robót instalacyjno-montażowych związanych z kanalizacją teletechniczną. Zawsze realizujemy zlecone prace w określonym przez klienta czasie, zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi i obowiązującymi przepisami oraz normami.